Pasieka Hodowlana KRIR


kom. +48 881 939 428

Nasze pasieki oferują klientom matki pszczele o udokumentowanym pochodzeniu i sprawdzonej wartości użytkowej, polecane jako matki produkcyjne w czystości rasy lub krzyżowane międzyrasowo.

Natomiast matki pochodzące z linii M Augustowska, M Północna, M Kampinoska , dla których prowadzone są programy, są wpisane do ksiąg hodowlanych i polecane są także, jako matki reprodukcyjne.

Pasieki znajdują się pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Terminy realizacji zamówień i sposób dystrybucji matek pszczelich są do uzgodnienia w zależności od oczekiwań pszczelarzy. Jesteśmy bardzo elastyczni.

 

POSIADAMY MATERIAŁ HODOWLANY NASTĘPUJĄCYCH LINII:

Środkowoeuropejska linii Północna (M Pn)
Linia rodzimych pszczół środkowoeuropejskich, objęta ochroną, dostosowana do warunków klimatycznych północnej Polski. Charakteryzuje się dobrą zimowlą, dobrze znosi długie i ostre zimy. Długowieczna i żywotna, dobrze wykorzystuje wiosenne pożytki. Dobrze spisuje się w gospodarce wędrownej oraz przy pożytkach ciągłych. Doskonała do krzyżowania międzyrasowego, zwłaszcza z krainką, osiągając w takich połączeniach najlepsze wyniki.

Środkowoeuropejska linii Augustowska (M A)
Linia objęta programem ochrony zasobów genetycznych pszczół. Doskonale przystosowana do trudnych warunków przyrodniczych (bardzo ubogie pożytki, długie i ostre zimy, niskie temperatury nocą w okresie wiosenno-letnim). Zwykle zimuje w małych rodzinach i zużywa mało pokarmu. Mniejsze rodziny nie są powodem zwiększonych upadków wiosną. Po ustabilizowaniu pogody wiosną, przy dobrych pożytkach rozwija się błyskawicznie, a zbyt ciasne gniazdo powoduje trudny do opanowania nastrój rojowy. Charakteryzuje się dużą ruchliwością i spływaniem w dół plastra, tworząc przy tym „grona". Wydajność miodowa podobna jak u innych ras. Polecana na pożytki średnio wczesne oraz późniejsze.

Na zimę tworzy rodziny stosunkowo małe, zużywa mało pokarmu, dobrze zimuje. W momencie przepływu nektaru rozwija się wybuchowo. Przy dobrych pożytkach łatwo osiąga dużą siłę i na ciasne gniazdo reaguje trudnym do opanowania nastrojem rojowym.Nie rabuje, nie reaguje zwiększoną złośliwością na brak pożytku. Przy przeglądach spływa w dół plastra, tworząc spadające grona. Miodnością nie ustępuje innym rasom. Polecana na pożytki średniowczesne (rzepak) i wszystkie pozostałe, oraz na tereny ubogie pożytkowo, stanowi cenny materiał hodowlany czysty genetycznie, doskonały do krzyżowania międzyrasowego.

Środkowoeuropejska linii Kampinoska (M K)
Linia objęta programem ochrony zasobów genetycznych pszczół środkowoeuropejskich, utrzymywana w systemie stada zachowawczego. Pszczoły dobrze zimujące, dostosowują wiosenny rozwój do pogody - intensywnie rozwijają się po okresie chłodów. Tworzą rodziny duże, ruchliwe, spływające z plastrów. Reagują nastrojem rojowym na zbyt ciasne gniazdo i przerwy w pożytkach. W warunkach naturalnych (Puszcza Kampinoska) pszczoły o przeciętnej miodności i łagodności. Pszczoły odkrywane na nowo ze względu na dobrą zimowlę i dobre wykorzystanie pożytków, zwłaszcza w krzyżówkach z innymi rasami.