Pasieka Hodowlana KRIR


kom. +48 881 939 428

Nasze pasieki oferują klientom matki pszczele o udokumentowanym pochodzeniu i sprawdzonej wartości użytkowej, polecane jako matki produkcyjne w czystości rasy lub krzyżowane międzyrasowo.

Natomiast matki pochodzące z linii M Augustowska, M Północna, M Kampinoska oraz car PWJOT, dla których prowadzone są programy, są wpisane do ksiąg hodowlanych i polecane są także, jako matki reprodukcyjne.

Pasieki znajdują się pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Terminy realizacji zamówień i sposób dystrybucji matek pszczelich są do uzgodnienia w zależności od oczekiwań pszczelarzy. Jesteśmy bardzo elastyczni.

 

POSIADAMY MATERIAŁ HODOWLANY NASTĘPUJĄCYCH LINII:

Środkowoeuropejska linii Północna (M Pn)
Linia rodzimych pszczół środkowoeuropejskich, objęta ochroną, dostosowana do warunków klimatycznych północnej Polski. Charakteryzuje się dobrą zimowlą, dobrze znosi długie i ostre zimy. Długowieczna i żywotna, dobrze wykorzystuje wiosenne pożytki. Dobrze spisuje się w gospodarce wędrownej oraz przy pożytkach ciągłych. Doskonała do krzyżowania międzyrasowego, zwłaszcza z krainką, osiągając w takich połączeniach najlepsze wyniki.

Środkowoeuropejska linii Augustowska (M A)
Linia objęta programem ochrony zasobów genetycznych pszczół. Doskonale przystosowana do trudnych warunków przyrodniczych (bardzo ubogie pożytki, długie i ostre zimy, niskie temperatury nocą w okresie wiosenno-letnim). Zwykle zimuje w małych rodzinach i zużywa mało pokarmu. Mniejsze rodziny nie są powodem zwiększonych upadków wiosną. Po ustabilizowaniu pogody wiosną, przy dobrych pożytkach rozwija się błyskawicznie, a zbyt ciasne gniazdo powoduje trudny do opanowania nastrój rojowy. Charakteryzuje się dużą ruchliwością i spływaniem w dół plastra, tworząc przy tym „grona". Wydajność miodowa podobna jak u innych ras. Polecana na pożytki średnio wczesne oraz późniejsze.

Na zimę tworzy rodziny stosunkowo małe, zużywa mało pokarmu, dobrze zimuje. W momencie przepływu nektaru rozwija się wybuchowo. Przy dobrych pożytkach łatwo osiąga dużą siłę i na ciasne gniazdo reaguje trudnym do opanowania nastrojem rojowym.Nie rabuje, nie reaguje zwiększoną złośliwością na brak pożytku. Przy przeglądach spływa w dół plastra, tworząc spadające grona. Miodnością nie ustępuje innym rasom. Polecana na pożytki średniowczesne (rzepak) i wszystkie pozostałe, oraz na tereny ubogie pożytkowo, stanowi cenny materiał hodowlany czysty genetycznie, doskonały do krzyżowania międzyrasowego.

Środkowoeuropejska linii Kampinoska (M K)
Linia objęta programem ochrony zasobów genetycznych pszczół środkowoeuropejskich, utrzymywana w systemie stada zachowawczego. Pszczoły dobrze zimujące, dostosowują wiosenny rozwój do pogody - intensywnie rozwijają się po okresie chłodów. Tworzą rodziny duże, ruchliwe, spływające z plastrów. Reagują nastrojem rojowym na zbyt ciasne gniazdo i przerwy w pożytkach. W warunkach naturalnych (Puszcza Kampinoska) pszczoły o przeciętnej miodności i łagodności. Pszczoły odkrywane na nowo ze względu na dobrą zimowlę i dobre wykorzystanie pożytków, zwłaszcza w krzyżówkach z innymi rasami.

Kraińska linii PWJOT (car PWJOT)
Linia pszczół pochodząca po matkach sprowadzonych z Węgier, z Austrii, a także po matkach sprowadzanych z Olsztyna, selekcjonowanych później w pasiece w Parzniewie. Pszczoły o podobnych cechach biologicznych i użytkowych, utrzymywane w odrębnych grupach pochodzeniowych a także w kombinacjach między sobą, podnoszących walory użytkowe linii PWJOT. Pszczoły o rozwoju od bardzo wczesnego do średniowczesnego w zależności od pochodzenia grupy, utrzymuje rodziny silne i bardzo silne. Pszczoły średnio i mało rojliwe, bardzo łagodne, bardzo dobrze wykorzystujące pożytki od
wczesnych do późnych.

Kraińska linii Nieska
Powstała na bazie utrzymywanych dotychczas linii Niemka i Sklenar. Bardzo łagodna, dobrze trzyma się plastrów. Bardzo dobrze zimuje i odznacza się doskonałą dynamiką rozwoju. Wykazuje skłonność do ograniczania matek w czerwieniu przy pożytkach wczesnych i przejawia tendencję do cichej wymiany matek. Pszczoły miodne.

Kraińska linii Prima
Pszczoły miodne, dobrze wykorzystują pożytek w ciągu całego sezonu. Linia o bardzo dobrej dynamice rozwoju wiosennego, tworzy silne rodziny. Przy wczesnych pożytkach - skłonność do ograniczania matki w czerwieniu. Pszczoły mało ruchliwe, łagodne, nierojliwe, dobrze trzymające się plastrów. Zimują bardzo dobrze.

Kraińska linii Rumunka (car R)
Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością i dobrym rozwojem wiosennym. Łagodna, dobrze trzyma się plastrów, tworzy rodziny duże, produkuje dużo mleczka, doskonała do powiększania pasieki. Polecana na pożytki bardzo wczesne i wczesne - obfite.

Kaukaska linii Woźnica
Łagodna, dobrze trzyma się plastrów, silnie kituje gniazdo, miód sklepi na mokro, bardzo miodna, do wykorzystania na pożytki zarówno słabe, jak i intensywne. Dobrze wykorzystuje pożytek ze spadzi i wrzosu. Doskonała do krzyżówek z pszczołą kraińską. Tworzy rodziny niezbyt duże. Rodziny czystorasowe silnie ograniczają matkę w czerwieniu i często nie osiągają odpowiedniej siły do produkcji miodu towarowego. Nie wymaga zbyt częstych przeglądów, polecana dla pszczelarzy początkujących.

Kaukaska linii Muchurska (cau M)
Linia wywodzi się z populacji pszczół muchurskich. Pszczoły szare z możliwością pojawienia się żółtego ubarwienia na pierwszych tergitach. Pszczoły miodne, łagodne, mało rojliwe, gromadzą znaczne ilości pyłku, silnie kitują. Dobrze trzymają się plastrów. Ograniczają matkę w czerwieniu na obfitszych
pożytkach. Zalecana do krzyżówek z innymi rasami.