Pasieka Hodowlana KRIR


kom. +48 881 939 428

Pasieka Hodowlana KRIR jest spółką założoną przez Krajową Radę Izb Rolniczych będącą krajową reprezentacją samorządu rolniczego. Spółka została zawiązana w grudniu 2013 r. w celu utrzymania hodowli polskich ras zachowawczych pszczół.


Pszczoły mają bardzo duże znaczenie, zarówno dla człowieka jak i dla całej przyrody. Pszczoły rodzime są przystosowane do bytowania w specyficznych warunkach klimatyczno-pożytkowych charakterystycznych dla Polski. Jednak w wyniku zmian środowiska naturalnego oraz jego degradacji pogorszyły się warunki bytowania i nastąpiło wymieranie pszczół miejscowych dziko żyjących. Tym bardziej zasadne jest utrzymywanie przez pszczelarzy pszczół środkowoeuropejskich, tak dobrze przystosowanych do warunków klimatyczno-pożytkowych i mających wpływ na poprawę ilości i jakości plonów z pól i sadów poprzez zapylanie.


Pasieka Hodowlana KRIR realizuje program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej. Ochrona zasobów genetycznych poszczególnych linii oparta jest na współpracy pomiędzy stadem zachowawczym wiodącym i stadami zachowawczymi współpracującymi, a w przypadku linii M Kampinoska i M Augustowska również z pasiekami w rejonach hodowli zachowawczej. Ochroną zasobów genetycznych pszczół objęte są cztery linie rasy środkowoeuropejskiej: M Kampinoska, M Augustowska, M Północna i M Asta, z czego trzy linie tj MA, MPn i M Kampinoska utrzymywane są przez Pasiekę Hodowlaną KRIR. Dwie z nich: M Augustowska i M Kampinoska zostały zachowane w swojej pierwotnej formie w rejonach naturalnego występowania (Puszcza Augustowska i Kampinoski Park Narodowy), a dwie następne M Północna i M Asta zostały udoskonalone przy zachowaniu najcenniejszych cech pszczół rodzimych.
Nasze pasieki oferują klientom matki pszczele o udokumentowanym pochodzeniu i sprawdzonej wartości użytkowej. Wszystkie matki pochodzą z linii, dla których realizowany jest program hodowlany oraz są wpisane do ksiąg hodowlanych. Pasieki znajdują się pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Terminy realizacji zamówień i sposób dystrybucji matek pszczelich są do uzgodnienia w zależności od oczekiwań pszczelarzy.


Wysokie zbiory miodu decydują o opłacalności prowadzenia pasieki. Jednym z czynników warunkujących podniesienie wydajności miodowej rodziny pszczelej jest właściwie dobrana, sprawdzona pod względem hodowlanym i użytkowym matka pszczela. W związku z tym zachęcamy do zakupu naszych matek!